1% Wpisz do swojego zeznania podatkowego KRS 0000199423 wpisz cel szczegółowy Ciocia Mariola

     

 

           

        


 

 


Rodzinny Dom Dziecka

                                   Mariola Dąbrowska

                 Łódź

Przekaż swój 1% KRS 0000199423

Podziękowania

Przekaż swój 1% KRS 0000199423 Dopisz w PIT WAKACJE dla  dzieci RRD CIOCIA MARIOLA   można tez wpisać na PIT tylko ,, Ciocia Mariola" i  twój  1 %  na pewno trawi do naszej gromadki

 

1% dla naszych dzieci

Pieniądze jakie trafiają  do nas  z 1%  przeznaczamy  na: 

1) leki

2) pomoce szkolne

3) doposażenie pokoi dzieci

4) letni i zimowy wypoczynek

5) edukacje  pozalekcyjną

 

Zakupy rozliczamy  fakturami  z Fundacją  Ja i Mój  Dom, która  pośredniczy w zbiórce  1% użyczając nam konta 

Wpisz do  zeznania podatkowego
Nr KRS  0000199423

wpisz cel szczegółowy

Ciocia Mariola

 

Wskazanie przeznaczenia darowizny lub 1% podatku:
Przepisy kodeksu cywilnego (art. 893) dopuszczają możliwość przekazania darowizny z tzw. poleceniem. Takie darowizny uprawniają również do ulgi podatkowej. Podatnik może odliczyć darowizny do wysokości 6% swojego dochodu.
Również w zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38) każdy podatnik może wskazać wybraną przez siebie Organizację Pożytku Publicznego (OPP), której deklaruje swój 1% podatku dochodowego, wpisując w odpowiedniej rubryce  numer KRS. Jednocześnie może wskazać cel szczegółowy
1%.

 


 

 

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę

 

   http://www.jasky.pl/ciociamariola/1328300283.jpg

  

, aktualnie gości online 


 Fundacja JA I MÓJ DOM